Bjärtrå Hemmet, Vaktmästare 1988-07 – 1988-12

Inre och yttre vaktmästeri, lagning och underhåll på Bjärtrå Hemmet (Äldreboende) samt intillliggande skola med klasserna 1-6