cv test

Gloss Cosmetics

Gloss Cosmetics

Plattform: WordPress
Årtal:
2013

Visitkort

Visitkort

Visitkort – Fest i Umeå

FEST I UMEÅ

FEST I UMEÅ

Plattform: Joomla
Årtal: 2012

die Arte Kaisor

die Arte Kaisor

Plattform: Joomla
Årtal:
2007

Ideellt arb. Hamnmagasinet/it-magasinet 1997-01 – 2001-01


Ideellt arb. Hamnmagasinet/it-magasinet under startåren i Ungdomens Hus i Hamnmagasinet lade jag ner mycket av min fritid på att få alla verksamheterna att fungera, café, scen och olika projekt som dök upp.

Skräddarns Hus

Skräddarns Hus

Plattform: WordPress
Årtal:
2019

Visitkort

Visitkort

Visitkort – Kravallslöjd

Ordförande, GF Hamnmagasinet Ideell.för 1999-01 – 1999-12


Styrelseordförande för både den ekonomiska och den ideella föreningen för Ungdomens Hus i Umeå. Vi startade upp ett av de första “Community Business” företagen i Sverige. (Gemenskapsföretag)

Gemenskapsföretag är ett nytt sätt att se på och organisera företag. Man utvecklar allmännyttiga verksamheter till livskraftiga företag. Gemenskapsföretag definieras som sociala företag inom den sociala ekonomin på grund av den självständiga ställningen och demokratiska formen, det allmännyttiga syftet och för att den ekonomiska vinsten är underställd de sociala målen.

surolle.se

surolle.se

Plattform: Joomla
Årtal: 2009

Faktumgalan

Faktumgalan

Plattform: WordPress
Årtal:
2019

Kravallslöjd

Kravallslöjd

Plattform: Joomla,  WordPress
Årtal: 2007

Poster

Poster

Poster – Kravallslöjd

Poster 2012

Poster 2012

Poster 2012

Faktum digitalt

Faktum digitalt

Plattform: WordPress, Prenly, iOS, Android
Årtal:
2019

Ledamot, GF Hamnmagasinet 1998-01 – 1998-12


Ledamot i föreningen Hamnmagasinet som drev verksamheten i Ungdomens Hus i Umeå.

Visitkort

Visitkort

Visitkort – Kravallslöjd

veodesign.se

veodesign.se

Plattform: Vanlig HTML
Årtal: 2006

Visitkort

Visitkort

Visitkort – Fest i Umeå

Andralång

Andralång

Plattform: WordPress
Årtal:
2019

Kartsida över Andralångatan med omnejd, under uppbyggnad.

Faktumgalan – Livestream

Faktumgalan – Livestream

Plattform: WordPress
Årtal:
2019

Arbetsmiljöombud 2012

Förtroendevald som arbetsmiljöombud på Telenor AB via Unionen.
Bevaka den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön på Telenors Umeåkontor.

Bredbandsexperten

Bredbandsexperten

Plattform: Joomla
Årtal: 2009

Visitkort

Visitkort

Visitkort – VeODesign

Norrsken – Nyårsfest

Norrsken – Nyårsfest

Plattform: Joomla
Årtal: 2009