Ordförande, Lokal Hyresgästförening 1995-01 – 1995-12


Ordförande i den lokala hyresgästföreningen i området jag bodde i under året, ansvar för lokaluthyrning, arrangemang mm