Ordförandeutbildning, Hyresgästföreningen 1996-05 – 1996-05

Kortutbildning i föreningsarbete med fokus på Orföranderollen.