Personlig utveckling “Utmaningen” 1994-02 – 1994-07

Projektarbete, datakunskap och personlig utveckling