Plattform Umeå, IT Projekt 1997-02 – 1998-12

Förstudie och skapande av förutsättningar för IT verksamhet i
Hamnmagasinet. Projektansökning och inköp av utrustning samt
inkoppling av densamma.