Projektledar utb. med medieinriktning 1995-10 – 1996-03


Projektledar utbildning med medieinriktning
. Skytteanska AB, Umeå.
Projektledning, företagsekonomi, marknadsföring, teambuilding, kvallitetsutveckling (TQM)

Ladda ner intyg som PDF