You are currently viewing Webbmaster/it-ansvarig, Kravallslöjd – Slöjdportal 2007

Webbmaster/it-ansvarig, Kravallslöjd – Slöjdportal 2007

Kravallslöjd
Sköter tekniken och designen bakom webbportalen Kravallslöjd, Sveriges idag aktivaste sida om slöjd, hantverk och design. http://www.kravallslojd.se